Kære medlemmer af RHEs Venner

Du sidder med foreningens første nyhedsbrev. Det er planen, der skal komme nyt ca. hvert halve år.

Bestyrelse og Generalforsamling
RHEs Venner blev en realitet d. 25. april 2017, hvor foreningen havde stiftende generalforsamling med ca. 25 fremmødte personer, og efterfølgende konstituerede den valgte bestyrelse sig således:
  Ulla Holmgaard, formand
  Steen Ehlers, næstformand
  Inge Thomsen, kasserer
  Karen Andreasen og Henning Sørensen 

   

RHEs venner
Såvel i arbejdsgruppen, der var med i processen op til den stiftende generalforsamling, som i bestyrelsen har der været drøftet mange forslag til, hvad man skal beskæftige sig med i en venneforening. Vi har besluttet os til foreløbigt at koncentrere os om et par arrangementer halvårligt i samarbejde med skolerne eller med lokale aktører.

   

Fællessang ved Stafet for livet
RHEs venners første arrangement var i forbindelse med Stafet for Livet i Rønde Bypark søndag d. 3. september, hvor vi fra scenen stod for fællessang i timen lige inden afslutningsceremonien.Steen Ehlers og Henning Sørensen stod for udvælgelse af sange, program, præsentation og musikledsagelse til sangene, der blev sunget med på af ca. 100 deltagere med god opbakning af skolernes elever.En gentagelse af arrangementet ved næste års Stafet for livet er bestemt en mulighed.

   

Kommende arrangementer (se også på hjemmesiden, rhesvenner.dk): 


Sognedag 4. november​

kl. 10 – 14.30 10.00: Morgensang i Bregnet kirke. 4 personer introducerer 4 sange.11.00: Rønde Højskole ved Foredragssalen: En stående kop formiddagskaffe og derefter foredrag med generalsekretær Birgitte Qvist-Sørensen om Folkekirkens Nødhjælps arbejde

13.00: Frokost. Der serveres en lækker frokost med lunt og koldt i spisesalen

14.00: En kop kaffe og et par højskolesange slutter dagen af.Halv pris (40 kr.) for medlemmer ved forevisning af medlemskort.  


Sangaften28. november  

kl. 19.30 i foredragssalen med efterfølgende kaffe.  


Foredrag29. november kl. 19.30 – 21.00Anders Hougaard – Velkommen til din hyperverden!  


Spis, syng og snak 

28. februar 2018 kl. 18.30  


Debataften 9. april 2018 kl. 19.30 "Vores fælles fremtid"


   

Hvem vil hjælpe os med facebook?
Vi efterlyser medlemmer, der har interesse for Facebook og vil hjælpe os med at holde siden https://www.facebook.com/rhesvenner/ opdateret og spændende. 

   

Spred budskabet
Hjælp os også meget gerne med at sprede kendskabet til foreningen, så vi kan få flere medlemmer og dermed grundlag for spændende aktiviteter.Man kan melde sig ind i foreningen både via linket på hjemmesiden rhesvenner.dk eller ved at møde op på skolens kontor. Her kan også indbetales det årlige kontingent på 100 kr.

   

Vi glæder os til at se dig sammen med de andre venner.

Mange hilsner og på gensyn fra 
RHEs Venners bestyrelse