Nyhedsbrev marts 2018

Kære medlemmer af RHEs Venner
Venneforeningens 2. nyhedsbrev er samtidig bestyrelsens beretning og indkaldelse til generalforsamling, der finder sted mandag d. 9. april kl. 18.30 på Rønde Højskole og Efterskole.
Se programmet og tilmeld dig nedenfor eller på hjemmesiden.

Bestyrelsens beretning

RHEs Venner er nu snart et år gammel, og bestyrelsen vil gerne takke for opbakning til de arrangementer, der har været i løbet af året:


RHEs venners første arrangement var i forbindelse med Stafet for Livet i Rønde Bypark søndag d. 3. september, hvor vi fra scenen stod for fællessang i timen lige inden afslutningsceremonien. Steen Ehlers og Henning Sørensen stod for udvælgelse af sange, program, præsentation og musikledsagelse til sangene, der blev sunget med på af ca. 100 deltagere med god opbakning af skolernes elever.


Lørdag d. 4. november​ var vi inviteret til Sognedag med morgensang i Bregnet kirke og foredrag på RHE med generalsekretær Birgitte Qvist-Sørensen om Folkekirkens Nødhjælps arbejde. En rigtig spændende dag, der også indbefattede frokost, kaffe og et par højskolesange – og til halv pris (40 kr.) for medlemmer.


Den 28. november havde vi sangaften med efterfølgende kaffe. Vi var denne aften ca. 25 i skolens musikhus, hvor Steen og Henning igen stod for præsentation af sange og musikledsagelse.


Aftenen efter, d. 29. november var der foredrag v. Anders Hougaard – Velkommen til din hyperverden! Det var højskolens arrangement, hvor vennerne var inviteret til at være med.


Den 5. december blev vi igen inviteret til et af skolens faste arrangementer, årets adventsfest med kirkegang, julemiddag, julesang, kaffe og æbleskiver. Vi er mange, der hygger os med at komme år efter år og nyde gensyn med gamle kolleger og gode venner.


Spis, syng og snak, som foregik d. 28. februar, tiltrak 60 gæster udefra foruden højskolens 100 elever. Det blev en fin aften med dejlig mad, fællessang fra Højskolesangbogen og hyggelig snak. Hvor er det dejligt, at så mange møder op og bidrager til fællesskabet.


Det skal ikke være nogen hemmelighed, at vi har kæmpet en del i det første år med at få registreret alle medlemmer og få informationer rundt. Vi håber, det nu er lykkedes at få alle med, og vi hører meget gerne, hvis det er svært at finde oplysninger om RHEs Venner.


I er også meget velkomne med idéer og kommentarer til arrangementer, der afholdes eller til emner, vi skal tage op. RHEs Venner tæller foreløbigt 49 medlemmer. Hjælp os meget gerne med at sprede kendskabet til foreningen, så vi kan få flere medlemmer og dermed forbedre grundlaget for spændende aktiviteter. Man kan melde sig ind i foreningen både via linket på hjemmesiden www.rhesvenner.dk eller ved at møde op på skolens kontor. Her kan også indbetales det årlige kontingent på 100 kr.

Indkaldelse til Generalforsamling

Tid: mandag d. 9. april kl. 18.30 – 19.30

Sted: Rønde Højskole og Efterskole i lokale J.

Velkommen til alle medlemmer

Bemærk!

Medlemskab af RHEs Venner skal fornyes inden 1. april og gælder for 2018. Nye medlemmer, der har betalt medlemskab første gang i 2018 skal først betale igen i 2019. 

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere.
  2. Vennekredsens bestyrelses beretning.
  3. Orientering fra højskolen og efterskolen. 
  4. Fremlæggelse og godkendelse af foreningens regnskab.
  5. Fastsættelse af kontingent.
  6. Indkomne forslag. (Til formanden senest 14 dage før generalforsamling)
  7. Valg til bestyrelsen – for en 2-årig periode.- På valg er Inge Thomsen, Henning Sørensen og Karen Andreasen.
  8. Valg af to revisorer.
  9. Eventuelt. 

Vi serverer en sandwich under generalforsamlingen.

Tilmeld dig generalforsamlingen her


Vi glæder os til at se dig til generalforsamlingen.

Kommende arrangementer

(Se også på hjemmesiden, www.rhesvenner.dk):


Debataften om Bæredygtighed og trivsel – højskolernes og psykologiens rolle - v. Simon Elsborg Nygaard

En vanvittig stor udfordring som vedkommer os alle er, hvordan vi kan leve på jorden, uden at ødelægge den. En anden stor udfordring er, hvordan vi gør dette på en måde, så hver enkelt oplever at have et godt liv.

Tid: Mandag d. 9. april 2018 kl. 19.30

Sted: Foredragssalen på Rønde Højskole og Efterskole.


Stafet for livet, fællessang
Søndag d. 2. september kl. 10.45 – 11.30 i Byparken.


Løvfaldstur

Lørdag den 27.oktober kl. 10-15 til Mols Bjerge.


Desuden planlægger vi en sangaften på RHE i løbet af efteråret. 

   

Mange hilsner og på gensyn fra RHEs Venners bestyrelse

Ulla Holmgaard, formand,

Steen Ehlers, næstformand,

Inge Thomsen, kasserer,

Karen Andreasen og Henning Sørensen